43 osoby oddały krew podczas ostatniej zbiórki jak podaje Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach – organizator comiesięcznych zbiórek. Akcja, która odbyła się 22 listopada była szczególna, bo zbieraliśmy krew, aby pomóc naszej nauczycielce i koleżance – Magdzie Morawskiej-Boczanowskiej. Ta lubiana przez młodzież anglistka przeszła właśnie poważną operację. Operacja powiodła się.

Krew oddawali byli uczniowie naszej szkoły i wielu rodziców aktualnych naszych podopiecznych.W sumie zebrano aż 19,5 litra bezcennego leku. To wspaniały wynik, dziękujemy!

Dziękujemy również wszystkim krwiodawcom za udział w akcji oraz organizatorom: Urzędowi Miejskiemu w Świebodzicach z Wydziałem Promocji, RCKiK w Wałbrzychu, Klubowi Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach, firmie ZPC Śnieżka.

Przed nami jeszcze jedna zbiórka w tym roku – 20 grudnia w Miejskim Domu Kultury. Ta zbiórka także będzie dedykowana Magdzie.