Dzień Sybiraka w naszym mieście był obchodzony wyjątkowo 19 września. Oczywiście my, jako Gimnazjum im. Sybiraków, nie mogliśmy w tej uroczystości nie uczestniczyć. Dlatego też uczniowie i nauczyciele o godzinie 15.00 udali się wraz z Sybirakami na uroczystą mszę świętą do kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja, w której brały również udział władze miasta z Burmistrzem Bogdanem Kożuchowiczem na czele.

Po mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą Golgotę Wschodu a nasi uczniowie odczytali Hołd Pamięci. Następnie pod pomnikiem papieża Jana Pawła II ksiądz proboszcz odmówił krótką modlitwę, a pan Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta i Dyrektor naszej szkoły złożyli wiązanki kwiatów. Odśpiewano też ulubioną pieśń papieża – „Barkę”.

Dalsza część przebiegała w Miejskim Domu Kultury, gdzie wysłuchaliśmy krótkiego przemówienia pana burmistrza i dra Łukasza Kwadransa. Święto Sybiraków mogliśmy zaakcentować naszym przedstawieniem pt. „Święta na Sybirze”, które przygotowali uczniowie klasy 2b: Zuzanna Dubina, Aleksandra Rajca, Paulina Gregorczyk, Emilia Parkitna, Aleksandra Ludwinowska, Wiktor Smoleń, Konrad Gdański, Tomasz Andrzejewski, Tomasz Smykowski.