W ramach programu wiedza uczniów była poszerzana na zajęciach technicznych z ruchu drogowego. Aby jednak utrwalić zdobyte wiadomości zaprosiliśmy na lekcję policjanta, który usystematyzował wiedzę uczniów. Na zakończenie wywiązała się dyskusja-uczniowie mieli wiele ciekawych pytań a pan policjant udzielał precyzyjnych odpowiedzi.