Pedagog

- daj sobie pomóc!
Terminarz:

 

 

 PEDAGOG PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
15 14:00 – 17:00
13:00 – 15:00 9:00 – 15:00 9:00– 15:00 10:00 – 13:00
 Waldemar A. Grochowski
pedagog@mojegimnazjum.pl
 • dotychczasowe pogotowie lekcyjne /według indywidualnych potrzeb/,
 • spotkania, konsultacje w innych terminach możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu

 UWAGA! Zmiana terminów od 16. stycznia 2017r.

PRZYDATNE ADRESY

w tym INTERNETOWE:

PORADNIE PSYCHOLOGICZNE

PUBLICZNE

Strzegom:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Aleja Wojska Polskiego 16A 58-150 Strzegom tel. 74 855 07 39 lub 74 662 27 60 www.poradnia.swidnica.pl, e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Świebodzice:

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 58-160 Świebodzice tel. 74 665 57 76 lub 74 662 27 40 www.poradnia.swidnica.pl, e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

Świdnica:

 1. Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14 58-100 Świdnica tel. 74 852 23 34 lub 74 662 27 20 www.poradnia.swidnica.pl, e-mail: sekretariat@poradnia.swidnica.pl

NIEPUBLICZNE

Świdnica:

 1. Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Pułaskiego 19 58-100 Świdnica tel. 74 851 43 21 lub 0 512 290 132 www.centrumbalans.pl

INNE

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica tel. 74 851 50 10, fax: 74 851 50 11 www.pcpr.swidnica.pl, e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl
PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Strzegom:

Strzegomskie Centrum Medyczno-Diagnostyczne 58-150 Strzegom tel. 74 649 44 50

Świebodzice:

 1. SP ZOZ Miejski Ośrodek Zdrowia Aleje Lipowe 15, 58-160 Świebodzice tel. 74 664 59 51 lub 74 664 59 52
 2. NZOZ „Ml KU LICZ”ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7 58-160 Świebodzice tel. 74 641 91 19

Świdnica:

 1. NZOZ „ARS-MEDICA” ul. Konopnickiej 4 58-100 Świdnicatel. 74 852 06 06 www.ars-medica.org.pl, e-mail: ars-medica@wp.pl dla dorosłych i dzieci
 2. Centrum Usług Medycznych „ESKULAP” Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 47 58-100 Świdnica tel. 74 85176 59 www.eskulap.swidnica.pl, e-mail :eskulap@data.pl
 3. NZOZ „MEDYK” ul. Gdyńska 25A 58-100 Świdnica tel. 74 852 72 27 www.medyk.swidnica.pl
 4. NZOZ „MEDI-LAB” S.C. Wróbel i Wspólnicy ul. Wałbrzyska 8-4A 58-100 Świdnica tel. 74 853 61 11 lub 0 505 222 001 www.medi-lab.pl
 5. NZOZ „MIESZKO” Sp. z o.o. ul. Mieszka 10 58-100 Świdnica tel. 74 852 14 47 www.nzozmieszko.pl
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dobromierz:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cmentarna 17 58-170 Dobromierz tel. 74 858 62 37 e-mail: gops@dobromierz.pl, opsdobromierz@interia.pl

Jaworzyna Śląska:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wolności 2 58-140 Jaworzyna Śląska tel.74 858 42 22 e-mail: ops@jaworzyna.net

Marcinowice:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tuwima 22 58-124 Marcinowice tel. 74 858 52 22 e-mail: ops_marcinowice@interia.pl

Strzegom:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom tel. 74 647 71 80

Gmina Świdnica:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica tel. 74 852 30 67 www.gops.gmina.swidnica.pl, e-mail: gops@gmina.swidnica.pl

Świdnica:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica tel. 74 852 13 27 www.mops.swidnica.pl, e-mail: osrodek@mops.swidnica.pl

Świebodzice:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M. J. Piłsudskiego 8 58-160 Świebodzice tel. 74 666 95 88 www.
  ops.swiebodzice.pl
  , e-mail: ops_swiebodzice@poczta.wp.pl

Żarów:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54 58-130 Żarów tel. 74 858 07 45 www.ops.u.zarow.pl, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl
PLACÓWKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Jaworzyna Śląska:

 1. Punkt Konsultacyjny ul. Mickiewicza 3 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74 858 42 23 lub 74 858 82 30 lub 74 858 82 33

Strzegom:

 1. Punkt Interwencji Kryzysowej Plac Jana Pawła II – Dom Parafialny 58-150 Strzegom tel. 74 856 05 66

Świdnica:

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica,tel. 74 851 50 25 lub 74 851 50 24 www.pcpr.swidnica.pl, e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl
 2. Centrum Praw Kobiet – Biuro Terenowe ul. Długa 33 (III piętro – oficyna, pok. 30) 58-100 Świdnica tel. 74 857 79 12
 3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica tel.74 85150 15 www.pzon-swidnica.pl, e-mail: pzon@pzon-swidnica.pl
PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE SCHRONIENIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Dobromierz:

 1. Mieszkanie Interwencyjne ul. Cmentarna 8 58-170 Dobromierz
 2. Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica tel. 74 851 50 10 lub 74 851 50 25 www.pcpr.swidnica.pl, e-mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

Świdnica:

 1. Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Westerplatte 5158-100 Świdnica tel. 74 856 97 70 lub 0 609 498 848 www.bratalbert-swidnica.pl, e-mail: gabrielakowalczyk@poczta.onet.pl
 2. Hostel przy Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” ul. Mickiewicza 11 58-100 Świdnica tel. 74 853 33 27, e-mail: un.unum.
  sint@zeto.swidnica.pl
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dobromierz:

 1. Dom Pomocy Społecznej Jaskulin 13 58-170 Dobromierz tel. 74 858 62 21 e-mail: jaskulin@poczta.fm

Świebodzice:

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame ul. Mickiewicza 8 58-160 Świebodzice tel. 74 854 03 13 www.dpsswiebodzice.pl, e-mail: dpsnd@rubikon.pl

Strzegom:

 1. Centrum Rehabilitacji i Medecyny Fizykalnej „HELIOS” ul. Armii Krajowej 23 58-150 Strzegom tel.74 856 3180

Świebodzice:

 1. Centrum Rehabilitacji „PROMYK” ul. Wałbrzyska 33 58-160 Świebodzice tel. 74 664 52 87

Świdnica:

 1. NZOZ „BHMed” ul. Strzelińska 35 58-100 Świdnica tel. 74 853 76 06 lub 74 640 79 00, kom. 0 507 055 595 www.behamed.com.pl, e-mail:  behamed@poczta.onet.pl
 2. NZOZ Stacja Opieki i Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej „CARITAS” Diecezji Świdnickiej ul. Budowlana 6 58-100 Świdnica tel.74 85129 73 www.nzoz.swidnica.caritas.pl, e-mail: nzoz.swidnica@caritas.pl
 3. Centrum Usług Medycznych „ESKULAP” Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 47 58-100 Świdnica tel.74 85176 59 www.eskulap.swidnica.pl, e-mail: eskulap@data.pl
 4. NZOZ „MEDYK” ul. Gdyńska 25A 58-100 Świdnica tel. 74 852 72 27 www.medyk.swidnica.pl
 5. NZOZ „MARCONI” ul. Rzeźnicza 2 58-100 Świdnica tel. 74 852 28 61 www.marconi.net.pl
 6. NZOZ „RAJ-MED” ul. Westerplatte 53 58-100 Świdnica tel. 74 853 74 60
 7. PLACÓWKI ZDROWOTNE

Świebodzice:

 1. Szpital „MIKULICZ” ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7 58-160 Świebodzice tel. 74 641 91 49 www.szpital.swiebodzice.pl, e-mail: swiebodzice@emc-sa.pl

Świdnica:

 1. Stacja Pogotowia Ratunkowego Aleja Wojska Polskiego 2A 58-100 Świdnica tel. 74 850 09 90 www.999.swidnica.pl
 2. Regionalny Szpital Specjalistyczny „LATAWIEC” ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica tel. 74 851 33 44 www.szpital.swidnica.pl

Żarów:

 1. Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. dr ZBIGNIEWA WALLA ul. Wojska Polskiego 7 58-130 Żarów tel. 74 8580 03 11 www.szpital.swidnica.pl
ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Jaworzyna Śląska:

 1. Świetlica Środowiskowa Czechy 28 58-140 Jaworzyna Śląska
 2. Świetlica Środowiskowa ul. Wyzwolenia 17 58-140 Pastuchów
 3. Świetlica Środowiskowa Piotrowice 58-140 Jaworzyna Śląska
 4. Świetlica Środowiskowa Nowice 58-140 Jaworzyna Śląska
 5. Świetlica Środowiskowa Bolesławice 58-140 Jaworzyna Śląska
 6. Świetlica Środowiskowa Stary Jaworów 58-140 Jaworzyna Śląska
 7. Świetlica Środowiskowa Milikowice 58-140 Jaworzyna Śląska
 8. Świetlica Środowiskowa Pasieczna 58-140 Jaworzyna Śląska
  – Do ww. Świetlic Środowiskowych tel. 74 858 76 11 – Pani Renata Kruk

Strzegom:

 1. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA” –   Centrum Aktywności Społecznej KARMEL ul. T. Kościuszki 2 58-150 Strzegom
 2.  Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA” –  Graby, budynek świetlicy osiedlowej na Grabach – PSP nr 3 ul. Jeleniogórska 19 58-150 Strzegom
 3. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA”-  Olszany, budynek świetlicy wiejskiej Olszany 132 58-150 Strzegom
 4. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA”-  Rogoźnica, budynek świetlicy wiejskiej ul. Świdnicka 9 58-152 Rogoźnica
 5. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA”-  Granica, budynek świetlicy wiejskiej Granica 5A 58-150 Strzegom
 6. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „AKCJA”-  Goczałków, budynek świetlicy wiejskiej ul. Rogoźnicka 17 58-150 Goczałków

Świdnica:

 1. Świetlica Środowiskowa Bystrzyca Górna 58-100 Świdnica tel. 74 850 99 31
 2. Świetlica Środowiskowa Opoczka 58-100 Świdnica
 3. Świetlica Środowiskowa Boleścin 43A 58-100 Świdnica
 4. Świetlica Środowiskowa Grodziszcze 56R 58-100 Świdnica tel. 74 850 13 07
 5.  Świetlica Środowiskowa Komorów 1 58-100 Świdnica
 6. Świetlica Środowiskowa ul. Wrocławska 1 58-125 Pszenno tel. 74 851 95 40
 7. Świetlica Środowiskowa Słotwina 36 58-100 Świdnica tel. 74 852 65 00
 8. Świetlica Środowiskowa Lutomia Górna 1 58-100 Świdnica
 9. Świetlica Środowiskowa Witoszów Dolny 52 58-100 Świdnica tel. 74 853 79 89
 10. Świetlica Środowiskowa Pogorzała 8 58-100 Świdnica tel. 74 853 82 13
 11. Świetlica Środowiskowa Burkatów 58-100 Świdnica
 12. Świetlica Środowiskowa Bystrzyca Dolna 47 58-100 Świdnica
 13. Świetlica Środowiskowa Mokrzeszów 107 58-100 Świdnica

Żarów:

 1. „Cztery Pory Roku” Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie „EDUKACJA” ul. Piastowska 10 58-130 Żarów tel.74 858 02 24
PLACÓWKI Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ

Dobromierz:

 1. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Plac Wolności 24 58-170 Dobromierz tel 74 858 62 17 www.dobromierz.pl

Jaworzyna Śląska:

 1. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Wolności 9 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74 858 82 30 www.jaworzyna.net

Marcinowice:

 1. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Tuwima 2 58-124 Marcinowice tel. 74 858 52 26 www.marcinowice.pl

Strzegom:

 1. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „ARKA” Plac Jana Pawła II10 58-150 Strzegom tel. 74 649 28 04
 2. Grupa Motywacyjna dla Osób z Problemem Alkoholowym i Narkomanii Plac Jana Pawła II – Dom Parafialny 58-150 Strzegom
 3. Grupa Wsparcia dla Osób Współuzależnionych i Ofiar Przemocy w Rodzinie Plac Jana Pawła II – Dom Parafialny 58-150 Strzegom
 4. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rynek 38 58-150 Strzegom tel. 74 856 05 99 www.strzegom.pl

Świebodzice:

 1. Klub Abstynenta „HOMO – HOMINI” Osiedle Sudeckie 12 58-160 Świebodzice tel. 74 666 19 71
 2. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. M. J. Piłsudskiego 8 58-160 Świebodzice tel. 74 666 95 88 www.ops.swiebodzice.pl, e-mail: ops_swiebodzice@poczta.wp.pl

Świdnica:

 1. Klub Abstynenta „ACCESS” ul. B. Chrobrego 4 58-100 Świdnica tel. 74 857 84 86 e-mail: ska.access.swidnica@wp.pl
 2. Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Współuzależnionych ul. B. Chrobrego 5 58-100 Świdnica tel. 74 852 28 02 e-mail: swidnica@czarnybor.rubikon.pl
 3. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu ul. Westerplatte 47 58-100 Świdnica tel. 74 640 28 85
 4. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Wałbrzyska 15 58-100 Świdnica tel. 74 853 81 44 lub 74 853 71 39 w. 27-28 e-mail: d.szylobryt@mops.swidnica.pl
 5. Grupa AA „EMAUS” ul. Prądzyńskiego 2 58-100 Świdnica, I piętro, sala nr 5 (wejście od tyłu kościoła, koło garażu)
 6. Punkt Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Mieszkańców Gminy ul. B. Głowackiego 4 58-100 Świdnica tel.74 852 30 64

Żarów:

 1. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Zamkowa 2 58-130 Żarów tel. 74 855 05 91 www.um.zarow.pl
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Mokrzeszów:

 1. Warsztat Terapii Zajęciowej Mokrzeszów 111 58-160 Świebodzice tel. 74 850 89 28 www.wtzmokrzeszow.cba.pl, e-mail: wtz_mokrzeszow@poczta.onet.pl
KOMISARIATY I POSTERUNKI POLICJI

Dobromierz:

 1. Posterunek Policji Plac Wolności 24 58-170 Dobromierz tel. 74 858 62 07 www.dobromierz.pl

Jaworzyna Śląska:

 1. Posterunek Policji ul. Wolności 2 58-140 Jaworzyna Śląska tel. 74 858 81 47 lub 74 858 82 07 www.jaworzyna.net

Marcinowice:

 1. Posterunek Policji ul. Kwiatowa 1 58-124 Marcinowice tel.74 858 5170 www
  .swidnica.policja.gov.pl

Strzegom:

 1. Komisariat Policji ul. Czerwonego Krzyża 1 58-150 Strzegom tel. 74 855 19 91 www.zumi.pl

Świebodzice:

 1. Komisariat Policji ul. Wiejska 22B 58-160 Świebodzice tel. 74 854 06 22 www.skutecznyadwokat.pl

Świdnica:

 1. Komenda Powiatowa Policji ul. Jagielońska 23 58-100 Świdnica tel. 74 858 22 88 www.zumi.pl, e-mail: officer.prasowy@swidnica.policja.gov.pl

Żarów:

 1. Komisariat Policji ul. Ogrodowa 2 58-130 Żarów tel. 74 858 05 77 www.zumi.pl
ORG. POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE ZADANIA W OBSZARZE ZDROWIA PSYCHICZNEGO I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Strzegom:

 1. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów ul. Kościuszki 2 58-150 Strzegom tel. 74 649 31 95
 2. Polski Związek Niewidomych ul. Paderewskiego 36 58-150 Strzegom tel. 74 855 13 41
 3. Strzegomskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Paderewskiego 1A tel. 74 855 27 49
 4. Koło Osób Niepełnosprawnych przy „CARITAS” Diecezji Legnickiej, filia w Strzegomiu Plac Jana Pawła II10 58-150 Strzegom tel. 74 855 02 86

Świebodzice:

 1. Polski Związek Rencistów, Emerytów i Inwalidów ul. Żeromskiego 13/15 58-160 Świebodzice tel. 74 852 60 68 lub 74 666 95 48
 2. Polski Związek Niewidomych ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice tel. 74 666 96 09 lub 0 694 282 552
 3. Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Parkowa 4 58-160 Świebodzice tel. 74 666 96 21 lub 0 609 127 517 e-mail: ewadziwosz@tlen.pl
 4. Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze im. bł. Marii Teresy Gerhardinger przy DPS dla dzieci w Świebodzicach ul. Mickiewicza 8 58-160 Świebodzice tel. 74 854 03 13 www.mariateresa.free.ngo.pl, e-mail: maria-teresa.swiebodzice@wp.pl

Świdnica:

 1. Świdnickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ul. Kilińskiego 53/158-100 Świdnica tel. 74 640 25 05 lub 74 853 02 26, telefon zaufania czynny całą dobę 74 853 02 26 lub 0 501 325 090
 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Słobódzkiego 28 58-100 Świdnica tel. 74 852 10 39 www.orew-swidnica.cba.pl, e-mail: or.swidnica@wp.pl
 3. Koło Terenowe Osób Niepełnosprawnych, Przewlekle Chorych i Ich Rodzin przy Miejskim Komitecie Obywatelskim – Niezależne Forum Społeczne ul. Trybunalska 1 58-100 Świdnica tel. 74 853 99 00 lub 74 852 05 01 lub 0 698 296 417
 4. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” ul. Grodzka 19 58-100 Świdnica tel. 74 852 03 46 www.hospicjum.swidnica.pl, e-mail: hospicjumswidnica@op.pl
 5. Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko-Gminny Aleja Niepodległości 4 58-100 Świdnica tel. 74 852 05 67 lub 74 853 02 47 e-mail: polski.komitet.pomocy.spolecznej@neostrada.pl
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Długa 33 58-100 Świdnica tel. 74 852 27 17
 7. Polski Związek Niewidomych Aleja Niepodległości 12 58-100 Świdnica tel. 74 852 18 76
 8. Towarzystwo Osób Głuchych i Niedosłyszących „KRZYK CISZY” ul. Długa 33 58-100 Świdnica tel. 74 853 38 24 e-mail: stowarzyszenie_krzyk_ciszy@wp.pl
 9. Towarzystwo Opieki nad Chorymi ze Stornią „ŻYCIE” ul. Długa 3358-100 Świdnica tel. 74 646 29 13 lub 0 889 568 327 e-mail: stomik@poczta.onet.pl
 10. Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy w Świdnicy Plac Grunwaldzki 3 58-100 Świdnica tel. 74 852 23 88 Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „UT UNUM SINT” ul. Mickiewicza 9 58-100 Świdnica tel. 74 853 33 27 e-mail: ut.unum.sint@zeto.swidnica.pl
 11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” ul. Długa 33 58-100 Świdnica tel. 74 852 52 90 e-mail: serce@swidnica.org.pl
 12. Świdnickie Stowarzyszenie „AMAZONKI” ul. Długa 3 58-100 Świdnica tel. 74 853 10 66 lub 0 606 831 350
 13. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Terenowy Oddział w Świdnicy ul. Muzealna 1 58-100 Świdnica tel. 74 853 52 60 lub 0 505 028 218 e-mail: chsds@jezus.pl
 14. NZOZ Stacja Opieki i Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego,Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej „CARITAS” Diecezji Świdnickiej ul. Budowlana 6 58-100 Świdnica tel. 74 851 29 73 www.nzoz.swidnica.caritas.pl, e-mail: nzoz.swidnica@caritas.pl
 15. Fundacja „POMÓŻMY NASZYM PACJENTOM” ul. Leśna 27-29 58-100 Świdnica tel. 74 85174 00 www.szpital.swidnica.pl
 16. Koło Ligi Kobiet Polskich ul. Długa 33 58-100 Świdnica tel. 0 664 186 313
 17. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „SENSUS” ul. Wałbrzyska 8-4A58-100 Świdnica tel. 0 505 222 001 www.sensus.org.pl, e-mail: sensus@onet.eu
 18. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Westerplatte 51 58-100 Świdnica tel. 0 609 498 848 www.bratalbert-swidnica.pl, e-mail: gabrielakowalczyk@poczta.onet.plPolskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych ul. Dąbrowskiego 31/258-100 Świdnica tel. 74 648 77 68
 19. Stowarzyszenie „BLIŻEJ CIEBIE” przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58-100 Świdnica tel. 74 637 91 30 e-mail: blizejciebie@wp.pl
 20. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej – Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Budowlana 6 58-100 Świdnica tel. 511 363 131 e-mail: rodzinna.poradnia@interia.pl

Żarów:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” ul. Armii Krajowej 56 58-130 Żarów tel. 74 858 03 46Gminne Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ul. Armii Krajowej 54 58-130 Żarów tel. 74 858 07 45
POMOC SOCJALNA

BANKI ŻYWNOŚCI

Świdnica:

 1. Stowarzyszenie „ŚWIDNICKI BANK ŻYWNOŚCI” ul. Wodna 4 58-100 Świdnica tel. 74 668 27 83

JADŁODAJNIE

Strzegom:

 1. Jadłodajnia Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła Plac Jana Pawła II nr 10 58-150 Strzegom tel. 74 855 02 86

Świebodzice:

 1. Jadłodajnia CARITAS Diecezji Świdnickiej ul. Piłsudskiego 8 58-160 Świebodzice e-mail: aszczypka@caritas.pl

Świdnica:

 1. Jadłodajnia CARITAS Diecezji Świdnickiej ul. Westerplatte 4-6 58-100 Świdnica e-mail: aszczypka@caritas.pl
 2. Stołówka Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Muzealna 158-100 Świdnica tel.74 853 52 60 w.14
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Świdnica:

 1. NZOZ Stacja Opieki i Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej „CARITAS” Diecezji Świdnickiej ul. Budowlana 6 58-100 Świdnica tel. 74 851 29 73 www.swidnica.caritas.pl, e-mail: nzoz.swidnica@caritas.pl
 2. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” ul. Grodzka 19 58-100 Świdnica tel. 74 852 03 46, www.hospicjum.swidnica.pl, e-mail: hospicjumswidnica@op.pl
ZAOPATRZENIE W ODZIEŻ

Świdnica:

 1. Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Świdnicy Plac Grunwaldzki 3 58-100 Świdnica tel. 74 852 23 88 e-mail: zr.swidnica@pck.org.pl
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Świdnica:

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Słobódzkiego 28 58-100 Świdnica tel. 74 857 75 02 e-mail: sds@swidnica@neostrada.pl
Szkoły Specjalne

Strzegom:

 1. Zespół Szkół Specjalnych Aleja Wojska Polskiego 16A 58-150 Strzegom tel. 74 855 02 69 e-mail: zss.strzegom@gmail.com

Świebodzice:

 1. Powiatowy Zespół Szkół Specjalnych ul. Sienkiewicza 30 58-160 Świebodzice tel. 74 665 50 81 e-mail: zszslsce@op.pl

Świdnica:

 1. Zespół Szkół Specjalnych ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3 58-100 Świdnica tel. 74 852 14 85 lub 74 637 91 31 e-mail: szkola@niepelnosprawni.swidnica.pl
INNE PLACÓWKI

Bielawa:

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Anna Salij-Szyszka ul. Piastowska 18/S1 58-260 Bielawatel. 74 646 17 22, 0 691 432 270 lub 0 605 847 953 www.poradniabielawa.pl

Jelenia Góra:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny MSWiA ul. Cieplicka 69/71 58-560 Jelenia Góra tel. 75 643 57 00, Poradnia: 75 643 57 33 www.szpitalmsw.net

Kłodzko:

 1. SALUS Centrum Medyczne ul. Kusocińskiego 3A 57-300 Kłodzko tel. 74 867-37-28, Przyszpitalna Poradnia Zdrowia dla Dzieci i Młodzieży www.saluscm.pl

Legnica:

 1. Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci, Ośrodek Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej ul. Chojnowska 81 59-220 Legnica tel. 0 768 660 686

Mikoszów:

 1. Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „CELESTYN” NZOZ Mikoszów 27 57-100 Strzelin tel. 71 395 81 00 www.celestyn.pl

Milicz:

 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZDROWA KOBIETA” ul. Kopernika 3 56-300 Milicz tel. 71 354 32 92
 2. Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Grzybowa 1 56-300 Milicztel. 71 384 05 89www.szpital-milicz.com

Pieszyce:

 1. NZOZ Sudeckie Centrum Zdrowia – Szpital Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Plac Zamkowy 10 58-250  Pieszyce tel. 0 502 642 566, 74 837 70 01

Szczawno-Zdrój:

 1. Oddział Dzienny, Psychiatryczny, Rehabilitacyjny, Szpital/Sanatorium Uzdrowiskowe nr 4 „PIONIER” ul. Wojska Polskiego 1 58-310 Szczawno Zdrój tel. 74 843 51 05

Tyniec Mały:

 1. Dr Halina Flisak-Antonijczuk, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Nowa 3 Tyniec Mały, 55-040 Kobierzyce tel. 71 346 93 29, 0 609 202 727 lub 0 607 573 224

Wałbrzych:

 1. Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna „ILUMINATROR” ul. Armii Krajowej 4 58-302 Wałbrzych tel. 0 505 808 186 www.illuminator.com.pl
 2. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Główna 4 58-309 Wałbrzych tel. 74 664 43 63
 3. Dr Grażyna Pietruszka, Przychodnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „ANI MA” ul. Broniweskiego 83-85 58-300 Wałbrzych tel. 74 841 54 66, 74 841 53 56, 74 665 66 88 www.pzpanima.pl
 4. Niepubliczny Zakład Op
  ieki Zdrowotnej „NA BROWARNEJ” Sp. z o.o. ul. Browarna 3 58-300 Wałbrzych tel. 74 842 25 57

Wrocław:

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „CENTRUM ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI INTELEKTUALNYCH”Plac Św. Macieja 7A 50-224 Wrocław tel. 71 792 88 04 www.crui.edu.pl
 2. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PRYMUS” ul. Dembowskiego 39 51-670 Wrocław tel. 71 348 02 04
 3. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PRO-MED” ul. Gwarna 6Am 50-001 Wrocław tel. 71 795 92 20 www.pro-med.pl
 4. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Plac Katedralny 4 50-328 Wrocław tel. 7132135 46
 5. Niepublicyna Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna Polskiego Towarzystwa Dysleksjiul. Komuny Paryskiej 36/38 50-451 Wrocław tel. 71 373 73 82 www.ptd.wroclaw.pl
 6. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Towarzystwa Edukacji Otwartej ul. Robotnicza 36  53-608 Wrocław tel. 0 518 565 600 www.poradniateo.pl
 7. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „PROMYK SŁOŃCA” ul. Wojszycka 1/13 53-006 Wrocław tel. 71 367 05 44 www.ppp.promykslonca.pl
 8. „MANASS” Poradnia ul. Żelazna 3453-137 Wrocław tel. 71717 34 43
 9. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka ul. Kasprowicza 64/66 51-137 Wrocław tel. 71 323 64 56 www.korczak.md4.pl
 10. Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży ul. Żmigrodzka 134 51- 131 Wrocław tel. 71 352 84 12
 11. Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23 50-403 Wrocław tel. 71 774 77 30 www.dobrzynska.wroc.pl
 12. Zakład Opieki Zdrowotnej – Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu ul. Białowieska 74A 54-235 Wrocław tel. 71350 07 91,71355 35 94 www.neuropsychiatria.com.pl
 13. Poradnia Leczenia Nerwic: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CENTRUM IKAR”-filia ul. Legnicka 61 53-674 Wrocław tel. 71 791 61 63
 14. Oddział Wrocław – Śródmieście – Polskie Centrum Zdrowia, Instytut Medyczny –  Przychodnia Specjalistyczna ul. Plac Katedralny 8/9 50-329 Wrocław tel. 71 322 26 91 www.pcz.com.pl
 15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MIGRA” Sp. z o.o. ul. Ulanowskiego 18/2053-144 Wrocław tel. 71 361 12 62
 16. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży,Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o. ul. Ostrowskiego 3 53-238 Wrocław tel. 71 339 1140 www.pulsantis.com.pl
 17. Fundacja „PROMYK SŁOŃCA” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne NZOZ (umowa z NFZ). Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00, w soboty w godz. 9:00 -15:00 Rejestracja: tel. 71 782 77 77, 71 367 68 49 centrum@promyk.wroc.pl, www.promykslonca.pl

Ziębice:

 1. Oddział Ziębice – Polskie Centrum Zdrowia, Instytut Medyczny –   Szpital Długoterminowy z przychodnią przyszpitalną ul. Kolejowa 29 57-220 Ziębice tel. 74 819 13 30 www.pcz.com.pl
PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE