PODRĘCZNIKI

W roku szkolnym 2017/2018


wszyscy uczniowie klas drugich i trzecich


otrzymują podręczniki i ćwiczenia


w szkole na początku września. 

 

Darmowe podręczniki i ćwiczenia zostały zamówione przez szkołę w ramach dotacji celowej.

„Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i przekazywania materiałów ćwiczeniowych”
dostępny w zakładce:

O nas Biblioteka Szkolna