Realizacja zagadnień

na poszczególnych przedmiotach

Treści

Klasa Przedmiot
1. Higiena osobista i otoczenia:- zasady pielęgnowania skóry

– hałas

– nadmierne nasłonecznienie

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy, biologia, fizyka, plastyka
2. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc:- przepisy bezpieczeństwa w domu, szkole i miejscu

publicznym

– pierwsza pomoc w najczęstszych sytuacjach zagrożenia

życia

 

I-III

godziny do dyspozycji wychowawcy,wychowanie fizyczne, edukacji dla bezpieczeństwa, biologia, chemia
3. Żywność i żywienie:- skład żywności

– układanie jadłospisów, ich różnice ze względu na stan

zdrowia, wiek, rodzaj wykonywanej pracy

– higiena produkcji i przechowywania żywności

– prawa konsumenta

– reklama żywności

 

 

I-III

godziny do dyspozycji wychowawcy, technika, matematyka, chemia technika, j.polski, informatyka
4. Aktywność ruchowa i umysłowa:- aktywność fizyczna w różnych okresach życia i stanach

zdrowia,

– wypoczynek bierny i czynny

– jak się uczyć, sposoby, metody efektywnego uczenia się

– higiena pracy umysłowej i snu

– zapobieganie trudnościom w uczeniu się

– spędzanie i organizacja czasu wolnego

– osoby niepełnosprawne i ich potrzeby

 

 

 

I-III

godziny do dyspozycji wychowawcy, biologia,  wychowanie fizyczne, plastyka
5. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu –podejmowanie odpowiedzialnych wyborów, korzystanie z

pomocy służby zdrowia

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy, wychowanie fizyczne, j.polski,
6. Poczucie własnej wartości, dawanie i przyjmowaniewsparcia, asertywność, emocje I-III godziny do dyspozycji wychowawcy
7. Przyczyny i skutki używania substancji psychoaktywnych:- nałóg tytoniowy,

– alkohol,

– narkotyki, dopalacze, napoje energetyzujące,

– leki

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy, biologia, wychowanie fizyczne, chemia
8. Formy pomocy dla osób eksperymentujących iuzależnionych. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach

trudnych

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy,
9. Przeciwdziałanie agresji:- kształtowanie postaw prospołecznych uczniów

– zapewnienie bezpieczeństwa w szkole,

– integracja zespołów klasowych,

– nauka rozwiązywania konfliktów

– jak zapobiegać stresowi

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy
10. Kultura osobista- propagowanie kulturalnych sposobów

komunikowania się

– walka z wulgaryzmami

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy  wszystkie przedmioty
11. Wagary i niska frekwencja;- procedury dotyczące obowiązku szkolnego

– konsekwencje opuszczania zajęć

– sukces szkolny

I-III godziny do dyspozycji wychowawcy  wszystkie przedmioty