Ubezpieczenie

Rok szkolny 2016/2017

Compensa

okres ubezpieczenia: 01.09.2016 – 31.08.2017

kwota ubezpieczenia: 15 000 zł

składka ubezpieczenia: 50 zł

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY OSÓB UCZACYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH- UBEZPIECZENIE SZKOLNE 184
W  PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR. IM SYBIRAKÓW
W ŚWIEBODZICACH
ROK SZKOLNY 2016/2017

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków DRUK