Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia pozalekcyjne skierowane są do wszystkich chętnych uczniów gdzie rozwijają  swoje umiejętności, zdolności,  poszerzają swoją wiedzę w wybranych kierunkach.

Koła przedmiotowe działające w szkole:
Klub Młodego Odkrywcy

Klub Filmowy

Zajęcia pozalekcyjne „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Zajęcia sportowe

Koło teatralne

Koło Przyjaciół Biblioteki

Koło plastyczno-informatyczne

Zajęcia zwiększające umiejętności przedmiotowe

Klub Młodego Odkrywcy