Koło Filmowe

Koło Filmowe to cykl filmowych spotkań, gdzie uczniowie gimnazjum mogą uczestniczyć w projekcjach specjalnych. Podstawową materią zajęć jest film. Ze względu na tę specyfikę zajęcia trwają od 2 do 4 godzin lekcyjnych. Seanse poprzedzone są krótkimi prelekcjami, zawierającymi podstawowe informacje o twórcach, problematyce i wartościach artystycznych emitowanego filmu. Są to zajęcia pozalekcyjne, nieobowiązkowe, przeznaczone dla chętnych uczniów.

Uczestnicy zyskują szansę obejrzenia filmów o szczególnych walorach artystycznych, już nieobecnych na ekranach kinowych i rzadko pokazywanych w kanałach telewizyjnych. Mają możliwość zapoznania się z historią polskiej sztuki filmowej, jak również przyswojenia podstawowych pojęć związanych z estetyką filmu. Bazą zajęć są obrazy filmowe (fabularne, dokumentalne, animowane) Filmoteki Szkolnej.

Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Filmoteka Szkolna to zbiór 121 filmów, których doboru dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki.