Koło turystyczno-geograficzne

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KOŁA TURYSTYCZNO – GEOGRAFICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZICACH

Słowo geografia pochodzi od greckiego słowa geographia, oznaczającego opis Ziemi. We współczesnym rozumieniu tego słowa, jest to nauka zajmująca się badaniem całokształtu powłoki ziemskiej, jej zróżnicowania i wzajemnymi zależnościami. Geografia bada związki zachodzące między środowiskiem a działalnością gospodarczą człowieka. Pozwala na poznanie różnych ciekawych miejsc w bliskiej okolicy, w kraju ojczystym oraz poza jego granicami.  Swoją przygodę z geografią uczniowie powinni rozpocząć od poznania tego co bliskie, co nas otacza, czyli elementów środowiska przyrodniczego oraz zagadnień pro ekologicznych naszego otoczenia w którym żyjemy.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form poznawania rzeczywistości jest wycieczka.

Zajęcia w terenie to nic innego, jak tylko uczenie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie, w które zaangażowanie są wszystkie zmysły (wzrokowe, ruchowe, słuchowe, węchowe). Osobisty kontakt z otaczającym młodego człowieka światem pozwala budować jego obraz  w całej złożoności i lepiej go zrozumieć. Wiedza zdobyta podczas wycieczki jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza. Podczas wędrówki rozbudza się pasja poznawcza. Uczeń obserwuje wiele nowych zjawisk, dzieli się swoimi wątpliwościami, stawia pytania, na które poszukuje odpowiedzi. Poczynione obserwacje i zdobyte nowe doświadczenia ugruntowują i weryfikują wcześniej zdobytą  wiedzę i są zarazem motorem do dalszej nauki, poszukiwania i odkrywania.

Nie mamy możliwości,  aby empirycznie poznać dzikie i odległe zakątki świata, ale możemy obraz tych miejsc przybliżyć poprzez zdobycze współczesnej nauki i techniki.

Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, propagowanie turystyki od młodych, szkolnych lat. Podczas wypraw uczeń ma możliwość pogłębienia wiadomości o swoim regionie, środowisku przyrodniczym, poznania tradycji, historii, zabytków i innych ciekawych miejsc naszego kraju. Obserwuje również  najnowsze osiągnięcia współczesnej sztuki, techniki i architektury. Uwrażliwia się na  piękno przyrody i wyrabia właściwy stosunek do ochrony naturalnego środowiska. Uczy się zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, na ulicach miasta, podczas spacerów po lesie a także gdy wspinamy się po stromych zboczach otaczających nas gór. Ma możliwość lepszego zintegrowania się z rówieśnikami, lepszej współpracy w grupie. Wyrabia w sobie odpowiedzialność  za siebie i innych, a przede wszystkim poprawia  swoją kondycję  zdrowotną i sprawność fizyczną.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE Z UCZNIAMI

Nasze wspólne działania są przewidziane na okres od października do czerwca roku przyszłego, w systemie spotkań kameralnych w okresie jesienno-zimowym oraz wyjść terenowych zaplanowanych szczegółowo w czasie spotkań. Kameralne spotkania  będą się odbywać w budynku gimnazjum,  w godzinach popołudniowych, w terminach ustalanych na bieżąco z uczniami. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od możliwości czasowych nauczyciela i uczniów, ale wstępnie przewiduję organizować zajęcia raz na dwa-trzy tygodnie. Terminy spotkań będą planowane wspólnie, a ich tematyka może ulegać modyfikacji ze względu na pojawiające się wydarzenia i zainteresowania uczniów.

W okresie wiosennym, przy sprzyjających warunkach pogodowych w dniach wolnych od nauki, planuję organizację szeregu wyjść terenowych, zarówno w ciekawe miejsca dostępne w ramach pieszej formy zwiedzania bez korzystania ze środków komunikacji, oraz wyjazdy pociągiem lub komunikacją autobusową podmiejską w otaczające nasze miasto góry.

Oparcie znacznej części zajęć na własnych obserwacjach w terenie ma na celu stworzenie warunków do porównywania wiedzy książkowej z wiedzą uzyskaną bezpośrednio w terenie i ukształtowania poczucia tożsamości regionalnej.

Jednym z założeń zajęć kameralnych jest umożliwienie uczniom poznania innego spojrzenia na Ziemię jako planetę życia, poznania innych państw o odmiennej kulturze i rozwoju cywilizacyjnym w konfrontacji z naszym codziennym życiem. Uczniowie sami będą systematycznie wybierać z listy interesujące ich państwa lub regiony świata, które w ramach możliwości technicznych sali geograficznej, będą prezentowane z wykorzystaniem różnych urządzeń multimedialnych. Zaproponuję także uczniom, aby w ramach kontaktów i poznawania innych kultur i zwyczajów, przygotowywali skromne poczęstunki kojarzone z omawianym i poznawanym regionem lub państwem, bez ponoszenia dużych kosztów finansowych.

Kolejna propozycja w realizację której uczniowie będą mogli się mocno zaangażować, to przygotowanie w ramach zajęć koła stałej ekspozycji minerałów i skał o szczególnych walorach estetycznych lub po prostu praktycznych a znalezionych w naszej najbliższej okolicy. Każdy prezentowany okaz będzie w oddzielnej przegródce i zostanie opisany, tak aby każdy chętny mógł dowiedzieć się o nim podstawowych informacji. Dzięki temu uczniowie zdobędą poszerzoną wiedzę o budowie mineralnej ziemi w okolicach Świebodzic.

Realizacji przedstawionych założeń oraz tych, które światło dzienne ujrzą w niedalekiej przyszłości, będzie przez młodzież systematycznie dokumentowane w postaci nanoszenia na mapę tras przebytych wycieczek terenowych, zapisu fotograficznego w formie multimedialnych albumów z opisami, gazetek tematycznych oraz wpisów na stronę internetową szkoły pod odpowiednią zakładką.

Opiekun koła – nauczyciel geografii Piotr Farej

Relacje

z przedsięwzięć Koła
Ślęża

Ślęża

– ostatnie ogniwo naszej „Korony gór” Piątego czerwca wybraliśmy się na naszą ostatnią wyprawę w tym roku szkolnym. Żeby osiągnąć zamierzony cel zdobycia ,,korony” musieliśmy stanąć na ostatnim szczycie- Ślęży. Aby znaleźć się w pobliżu góry pojechaliśmy o godz. 8.00...

Chełmiec zdobyty!!!

Chełmiec zdobyty!!!

ZIMOWE WEJŚCIE NA CHEŁMIEC!!! Dnia 29 stycznia 2015r. 6-cio osobowa grupa uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem, Panem Piotrem Farejem, wybrała się na wycieczkę na Chełmiec- szczyt górski o wysokości 851 m.n.p.m., będącym drugim co do wysokości wzniesieniem Gór...

Trzymamy kciuki nadal!

Trzymamy kciuki nadal!

Sukces dziewcząt w Konkursie o Parkach Krajobrazowych!!! W środę 14.01.2015 roku w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Świdnicy, odbył się etap parkowy Konkursu o Parkach Krajobrazowych Polski. Nasz czteroosobowy zespół, który wygrał rywalizację...

Stożek Wielki – 842m n.p.m.

Stożek Wielki – 842m n.p.m.

Gdy przejeżdżamy przez Unisław Śląski, drogą na Mieroszów, po lewej stronie wznosi się niepozorny masyw górski czyli Stożek Wielki. Jego wysokość bezwzględna nie należy do imponujących, lecz różnica wysokości około 300 metrów czyli sama trudność wejścia po stromym...

Wejście na Borową

Wejście na Borową

14.06.2014 - wejście na najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich - Borową 853m n.p.m. Pomimo nieciekawych warunków pogodowych, postanowiliśmy wejść do pociągu jadącego do stacji Wałbrzych Główny, aby zrealizować dwa cele. Wejść najtrudniejszą drogą na Borową i odnaleźć...

Pierwsza jesienna wyprawa

Pierwsza jesienna wyprawa

11.10.2014 Pierwsza jesienna, mocno przesycona kolorami tej pory roku nasza wyprawa. Pogoda nam sprzyjała, wczesno ranny marsz na jeden z pierwszych busów do Wałbrzycha, a tam przesiadka na miejski autobus do Andrzejówki. Wokół schroniska okupowanego zimą przez...

Wielka Kopa

Kolejna nasza wyprawa! Rudawy Janowickie – szczyt Wielka Kopa 871 m n.p.m. i kolorowe jeziorka. Dnia 22.04.2014 r. byliśmy na wycieczce krajoznawczej w okolicach Marciszowa. Bardzo wczesnym rankiem, spotkaliśmy się na dworcu PKP by pociągiem dojechać do Marciszowa....

Lutowe klimaty ciepłej zimy!

Pierwsze wyjście członków koła w teren!!! Wprawdzie ferie zimowe trwały w najlepsze, ale my zaplanowaliśmy wyjście w teren i kto chciał to poszedł! 25 lutego wybraliśmy się na pieszą wycieczkę po naszej okolicy- Książański Park Krajobrazowy i teren wokół  Zamku Książ....

Polskie, zimowe Himalaje

 – CZYLI WERNISAŻ WYSTAWY PIOTRA SNOPCZYŃSKIEGO          Dnia 10 stycznia uczniowie naszego gimnazjum wraz z opiekunem P. Piotrem Farejem udali się do Miejskiego Domu Kultury na wyjątkową wystawę fotografii Piotra Snopczyńskiego z jego licznych wypraw w Himalaje i...

Włoski wieczór

WŁOSKI WIECZÓR, WŁOSKIE JEDZENIE, WŁOSKIE KLIMATY!!!   15 stycznia tego roku miało miejsce kolejne spotkanie członków kółka turystycznego. Pod opieką pana Piotra zorganizowaliśmy nietypowy wieczór… kulinarny. Krajem tematycznym były Włochy- państwo najlepszej...