Historia szkoły

czyli jak to się zaczęło...

Historia naszej szkoły sięga roku 1999 gdy na mocy reformy edukacji stworzono gimnazja, które miały stać się etapem przejściowym, między szkołą podstawową, a szkołami średnimi. Nowa placówka, która powstała w miejscu, gdzie dotychczas funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 5, stała się, również dzięki odziedziczeniu po „starszej siostrze” zarówno budynków, jak i części kadry oraz dyrekcji, kontynuatorką chlubnych tradycji „piątki”. Od tego momentu, aż do dziś, kształci ona na najwyższym poziomie uczniów, ale także jest wsparciem, w tym trudnym dla młodzieży okresie. Sam numer, który identyfikuje naszą szkołę, pozornie rzecz błaha, jest motywacją dla uczniów i nauczycieli by zawsze być numerem 1 w Świebodzicach!

FullSizeRender

Zdjęcia szkoły, które pozyskaliśmy dzięki uprzejmości Pana Waldemara Krynickego:

Bez nazwy-2

Bez nazwy-1