Sybiracy

Kilka słów o patronach szkoły

Od 8 maja 2008 roku patronem Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach są Sybiracy.

My Polacy nazwy Sybir i Syberia nie traktujemy tożsamo. Sybir nie jest nazwą geograficzną. Jest nazwą, która mówi o czymś strasznym, jest symbolem represji wobec narodu polskiego, rozlewu krwi i walki przeciwko okupantom.

Już od XVI w. stał się symbolem prześladowań, katorgi, zniewolenia , niszczenia polskiej państwowości i tłumienia niepodległościowych dążeń- najpierw przez carat, a od II wojny światowej przez totalitaryzm radziecki. Sybir ma wymiar cierpienia setek tysięcy Polaków walczących z systemem, który nigdy nie miał poszanowania dla ludzkiej godności i wolności, który gwałcił prawo do suwerenności. Sybirakami nazywamy także tych zesłańców, którzy trafili w różne rejony Rosji np. do Kazachstanu.

Aby nie dopuścić do zapomnienia tragedii represji polskiego narodu spowodowanych przez wschodniego sąsiada już 80 lat temu powstał Związek Sybiraków. Nazwa Związku łączy się ze słowem Sybir. W swej działalności Związek Sybiraków nawiązuje do zesłańczej działalności, gdyż zesłania jak cień towarzyszą wszystkim zrywom narodu polskiego walczącego o suwerenność.

Pierwsi polscy zesłańcy to konfederaci barscy. Zesłańcami byli m.in. A. Mickiewicz, T. Zan, Bronisław i Józef Piłsudscy. Szacuje się, że w latach 1940-1941 około 1,7 mln polskich obywateli zostało deportowanych na Sybir. Właśnie wtedy, w okresie „sowiecko – niemieckiej przyjaźni” zrealizowano 4 wielkie ciągi deportacji: 10 lutego 1940, 13 kwietnia 1940, 29 czerwca 1940, 20 czerwca 1941 roku.

Represje i deportacje nie skończyły się wraz z zakończeniem II wojny światowej trwały jeszcze kilka lat po śmierci J. Stalina – do 1956 roku.

Związek Sybiraków do swych naczelnych zadań zalicza przekazywanie młodemu pokoleniu historii ojców walczących o wolność i wpajanie szacunku do historii i ojczyzny.

Galeria zdjęć

z nadania szkole imienia Sybiraków

Zobacz!