Jeżdżę z głową

Dlaczego powstał program „Jeżdżę z głową”?

W 2011 r. wprowadzono nowelizację Ustawy Prawo o ruchu drogowym („Kodeks Drogowy”), dzięki której m.in. rowerzyści mają więcej praw. Czy rowerzyści jednak znają te prawa? Czy wiedzą jak stosować? I co ważniejsze – czy znają je także kierowcy?

Zadając sobie te pytania, Fundacja BGŻ postanowiła sprawdzić stan wiedzy młodych ludzi na temat zasad ruchu drogowego, w tym w sposób szczególny na temat przepisów wprowadzonych w 2011 r. Na zlecenie Fundacji BGŻ przez Fabrykę Komunikacji Społecznej, Laboratorium Badania Komunikacji Społecznej i TNS OBOP zostały przeprowadzone badania poziomu wiedzy młodzieży na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego i uczestnictwa w nim rowerzystów. Badania zostały przeprowadzone we wrześniu 2011 roku i objęły losowo wybrane szkoły gimnazjalne z miejscowości do 50 000 mieszkańców.
Okazało się m. in., że choć 97% gimnazjalistów jeździ rowerem, tylko nieco połowa z nich zna przepisy ruchu drogowego odnoszące się do rowerzystów i aż 18 % badanych uczestniczyło w tzw. zdarzeniu drogowym. Te niepokojące wyniki badań potwierdziły wcześniejsze obawy i przekonały o konieczności działania w kierunku zmiany obecnego stanu rzeczy. Tak powstała idea programu Jeżdżę z głową.
Obok misji edukacyjnej w zakresie przepisów Kodeksu drogowego, program Jeżdżę z głową niósł ze sobą jeszcze jedną, bardzo ważną ideę. Wszystkim działaniom towarzyszył komunikat 3 zasad bezpieczeństwa drogowego:

SZANUJĘ INNYCH – respektuję prawa wszystkich uczestników ruchu drogowego;
JESTEM ROZWAŻNY – podczas jazdy zachowuję szczególną ostrożność;
JESTEM ODPOWIEDZIALNY – znam i stosuje sie do aktualnych przepisów ruchu drogowego;

Zależało nam, aby z pomocą nauczycieli świadomych zagrożeń czyhających na drodze, przypomnieć gimnazjalistom podstawowe zasady ruchu drogowego, a także ukształtować konkretne postawy wobec innych użytkowników ulic.
Po sukcesie I edycji, organizatorzy zdecydowali się na kontynuację swoich działań w zakresie BRD, a tegoroczna, II odsłona przedsięwzięcia rusza już w marcu i będzie rozszerzona o kolejne 100 placówek edukacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że program „Jeżdżę z głową” ponownie przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy na temat obowiązujących przepisów drogowych oraz świadomego z nich korzystania (nie tylko wśród młodzieży gimnazjalnej, ale i pozostałych mieszkańców) a ponadto, kierując się doświadczeniami z poprzedniej edycji programu jesteśmy przekonani, że możemy uzyskać znacznie więcej. W tym roku:

Chcemy wyedukować 8000 uczniów szkół gimnazjalnych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i obowiązujących przepisów Kodeksu drogowego.
Chcemy, aby nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi i przyjaciele byli odpowiedzialnymi użytkownikami ruchu drogowego, dbającymi o swoje bezpieczeństwo, ale także troszczącymi się o siebie nawzajem
Chcemy promować rozważne zachowania na drodze, odpowiedzialność i wzajemny szacunek wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzystów i kierowców.
Chcemy, aby w program zaangażowali się mieszkańcy, a także władze lokalne, policja, media i inni partnerzy, dla których ważne jest, aby poziom bezpieczeństwa na drogach był coraz wyższy.
Młodzież z 200 gimnazjów z całej Polski weźmie udział w cyklu zajęć lekcyjnych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeprowadzi Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego wśród mieszkańców swoich miejscowości, zbierze podpisy pod Deklaracją Jeżdżę z głową, a także będzie pracować wraz z przedstawicielami urzędów miast i policji w imię polepszenia warunków na lokalnych drogach. Wszystko to zostanie zrealizowane w ramach następujących założeń:

Edukacji i wsparcia młodzieży z obszarów pozametropolitalnych, przy współpracy z lokalnymi partnerami i zaangażowaniu pracowników oddziałów banku;
Komunikowania najnowszych przepisów dotyczących ruchu drogowego i praw rowerzystów, przy ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz lokalnymi komendami;
Kreowania w społecznościach lokalnych postawy świadomego i bezpiecznego uczestnictwa rowerzystów w ruchu drogowym poprzez Ankiety Eksperta Ruchu Drogowego oraz Deklaracje jeżdżę z głową.
Zaangażowania w przedsięwzięcie urzędów miasta – podniesienie bezpieczeństwa na lokalnych drogach;
Podkreślenia istotności najważniejszych zasad użytkowników dróg, jakimi są rozwaga, odpowiedzialność i wzajemny szacunek;
W trakcie zajęć z uczniami nauczyciele będą mogli wykorzystać stworzone na potrzeby programu autorskie materiały dydaktyczne stworzone pod okiem ekspertów:

poradnik oraz platformę e-learningową dla nauczyciela;
autorski film animowany;
planszową grę strategiczną;
ulotki dla dzieci i dorosłych;
gadżety rowerowe i samochodowe zwiększające widoczność na drodze.
Materiały dydaktyczne były konsultowane z ekspertami oraz przedstawicielami Partnerów: Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Komendą Główną Policji.

„Szkoła już blisko”

Dnia 7 września 2012 nasze gimnazjum zorganizowało przemarsz przez miasto w ramach akcji społecznej "Szkoła już blisko". Impreza odbyła się przy współudziale władz miasta, przedstawicieli Banku BGŻ, policji, pracowników Urzędu Miejskiego, Dyrekcji szkoły oraz uczniów...

Delegacja

Na podsumowanie akcji "Jeżdżę z głową" przygotowaliśmy prezentację multimedialną, którą zaprezentowaliśmy pomysłodawcom akcji z Warszawy, przedstawicielom Banku BGŻ, oraz Burmistrzowi naszego miasta. W spotkaniu uczestniczyła też pani dyrektor Małgorzata Schabowska...

Lekcja z policjantem

W ramach programu wiedza uczniów była poszerzana na zajęciach technicznych z ruchu drogowego. Aby jednak utrwalić zdobyte wiadomości zaprosiliśmy na lekcję policjanta, który usystematyzował wiedzę uczniów. Na zakończenie wywiązała się...

konkursowe plakaty

W ramach projektu uczniowie przygotowywali koncepcje plakatu promującego rozważne zachowania na drodze i wzajemny szacunek wszystkich jej użytkowników. Do wzięcia udziału w konkursie wytypowaliśmy trzy prace.

„mapa problemów drogowych”

Podczas prowadzenia zagadnień z ruchu drogowego, uczniowie podzieleni na kilkuosobowe grupy tworzyli tzw. mapę problemów drogowych. Wszelkie materiały dostarczyły nam informacje z ankiet, które wcześniej uczniowie sami przeprowadzali na terenie naszego miasta....

Pierwsza pomoc

Wiedza na temat pierwszej pomocy to bardzo istotna rzecz. Dlatego też na zajęciach wprowadzamy podstawowe wiadomości i umiejętności z tego zakresu. Ruch drogowy to zagadnienie gdzie znajomość pierwszej pomocy jest nieodzowna. [gallery...

Konkurs

W ramach programu "Jeżdżę z głową" przeprowadziliśmy konkurs rysunkowy na slogan reklamowy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Uczniowie na zajęciach artystycznych pod nadzorem nauczyciela wykonywali swoje prace. !8 kwietnia uczniowie zaangażowani w projekt wraz z...

Ankiety

  INFORMACJA PRASOWA do mediów lokalnych na temat realizacji przez uczniów Ankiet Ekspertów Ruchu Drogowego   Uczniowie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Świebodzicach w ramach programu edukacyjnego "Jeżdżę z głową", realizowanego  w szkole od lutego b.r.,  pod okiem...

Gazetka

Na dobry początek, aby wprowadzić uczniów w temat programu "Jeżdżę z głową" wykonaliśmy gazetkę. Przybliża ona uczniom nowinki w zachowaniach na drodze, zmianach w przepisach ruchu drogowego dla rowerzystów. Zachęca do wejścia na stronę internetową Programu...