OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „główny księgowy” w Publicznym Gimnazjum nr 1
im. Sybiraków w Świebodzicach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28.

Pełna treść ogłoszenia