Akcja charytatywna „Pola Nadziei” na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Akcja trwała cały roku szkolny. Najpierw w październiku zostały zakupione cebulki żonkili, które grupa uczniów z klas drugich posadziła 26 października 2017 roku na naszym przyszkolnym skwerku. Następny etap z powodu różnych zawirowań pogodowych miał miejsce dopiero 25 kwietnia 2018. Nasi uczniowie wykopali wówczas kwitnące już żonkile i przesadzili je do kubeczków ozdobionych naklejkami ze znaczkiem akcji. Tak przygotowane sadzonki 26 kwietnia 2018 były przez nich sprzedawane na ulicach Świebodzic. Cała kwota zebrana do specjalnych puszek została przekazana do Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci i właśnie niedawno otrzymaliśmy protokół z liczenia pieniędzy.

Dzięki zaangażowaniu naszej młodzieży i ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą akcję, udało się zebrać 609 zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, dzięki którym mogliśmy się włączyć w kolejną akcję charytatywną i w ten sposób  potrzebującym dzieciakom. Przypominamy, że w pomoc dzieciom z hospicjum możemy włączyć się również poprzez zbiórkę i przyniesienie do szkoły plastikowych nakrętek. To naprawdę nie jest trudne 🙂