43 osoby oddały krew podczas ostatniej zbiórki jak podaje Klub Honorowych Dawców Krwi w Świebodzicach – organizator comiesięcznych zbiórek. Akcja, która odbyła się 22 listopada była szczególna, bo zbieraliśmy krew, aby pomóc naszej nauczycielce i koleżance...